O nás

IPA - International Police Association

Medzinárodná policajná asociácia je najväčšou medzinárodnou organizáciou aktívnych alebo aj penzionovaných príslušníkov policajného zboru na svete, bez rozdielu pohlavia, hodnosti, farby pleti, rasy, jazyka a náboženstva.

Aktuálny počet členov IPA Trenčín

Počet registrovaných členov k októbru 2023

0

Cieľom IPA je:

 • hlavnými cieľmi IPA je vytvárať medzi jej členmi putá priateľstva a podporovať medzinárodnú spoluprácu,
 • napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu  medzinárodnej policajnej spolupráce,
 • svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na  vzťahy medzi občanmi a políciou,
 • študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých,
 • v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti,
 • napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru.

Čo IPA ponúka?

 • formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a vzdelávacom centre na zámku v Gimborne,
 • regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch,
 • štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania,
 • policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín,
 • každoročné medzinárodné stretnutie mládeže pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry  členov IPA,
 • týždne priateľstva, športové súťaže a jubileá so sociálnym a kultúrnym pozadím k podpore  medzinárodných stretnutí medzi členmi,
 • medzinárodné programy výmeny mládeže, jedinečná príležitosť pre nové skúsenosti v oblasti  vzdelávania a kultúry,
 • cenovo výhodné rekreačné pobyty v hoteloch IPA doma a v zahraničí,
 • možnosti poznávania policajných zariadení doma a v zahraničí a výmenu skúseností s kolegami bez rozdielov národnosti, hodnosti a služobného zaradenia.

Viac Informácií

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať

Kontakt

ipa-trencin@ipa-trencin.sk


IPA - Územná úradovňa Trenčín
Jilemnického 1
Trenčín
91142

Copyright © 2024 Územná úradovňa Trenčín Slovenskej sekcie IPA. Všetky práva vyhradené.