Info

IPA - Trenčín

Dátum založenia ú.ú. IPA TN: 10. apríla 2001

Posledné voľby vedenia: 18. november 2022

Aktuálny počet členov IPA Trenčín

Počet registrovaných členov k októbru 2023

0

Členské informácie:

Vážení členovia Územnej úradovne Trenčín Slovenskej sekcie IPA, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle stanov Slovenskej sekcie IPA, je potrebné členský príspevok vo výške 20,-EUR zaplatiť v termíne najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov.

 

 Upozorňujeme, že v zmysle čl. 18 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu sa členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí.

Členský príspevok je možné uhradiť nasledovne:

Pri úhradách členského príspevku žiadame dôsledne vypĺňať všetky údaje prevodného príkazu (aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať) a doložiť doklad o zrealizovaní úhrady najneskôr pri preberaní členského preukazu. Bez jeho predloženia nebude členský preukaz členovi vydaný. V prípade realizácie úhrady členského príspevku bankovým prevodom, využite nasledovné údaje o bankovom účte Územnej úradovne Trenčín Slovenskej sekcie IPA.

Názov banky: ČSOB
Číslo účtu IBAN formát: SK47 7500 0000 0040 1597 5837
Popis transakcie: meno a priezvisko člena + členské číslo preukazu IPA

Viac Informácií

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať

Kontakt

ipa-trencin@ipa-trencin.sk


IPA - Územná úradovňa Trenčín
Jilemnického 1
Trenčín
91142

Copyright © 2024 Územná úradovňa Trenčín Slovenskej sekcie IPA. Všetky práva vyhradené.